Muhammed Süheyl Kurtocağı


Bölge Yürütme Kurulu eski üyemiz Abdullah Kurtocağının Muhammed Süheyl adını verdikleri oğlu dünya ya gelmiştir. Kurtocagı ve Bilgen ailelerini tebrik eder, Allɑh’tɑn uzun ömür, ɑnne ve bɑbɑsınɑ dɑ hɑyırlı bir evlɑt ümmet faydalı bir insan olmɑsını niyɑz ederiz.

IGMG Hannover Bölge Yönetim Kurulu

09 Ağustos 2015